Mihin yliopistoon sinä menisit?

Talousgurussa on huikeat palkinnot!

 • Opiskelupaikkoja peräti 8 yliopistossa – kunkin yliopiston mukanaolo palkintoja tarjoamassa varmistuu syksyn 2023 aikana.
 • Kolmelle parhaalle rahapalkinnot
 • Kiertopalkintona tohtorinhattu
 • Vaihtuvia vuotuisia palkintoja
 • Kaikille alkukilpailuun osallistuville oppilaille tarjolla on Kauppalehden lukuoikeus kahdeksi kuukaudeksi

Talousguru-kilpailussa menestyneillä on mahdollisuus hakea suoraa opiskelupaikkaa korkeakoulussa ilman erillistä sisäänpääsykoetta. Korkeakoulupaikkojen lisäksi kilpailun voittokolmikko palkitaan rahapalkinnoin: voittajalle 1000€, toiseksi tulleelle 500€ ja kolmanneksi sijoittuneelle 250€.

Voittajan lukio saa kiertopalkinnoksi aidon tohtorinhatun – Talousguru-hatun. Sen jalustaan kaiverretaan kunkin vuoden voittajakoulun nimi.

Jokainen osallistuja ja Talousgurua järjestävä opettaja saavat käyttöönsä Kauppalehden lukuoikeuden 13.11.2023–11.1.2024 väliselle ajalle! Lukuoikeuksien jaosta vastaa opettaja.

8 yliopistoa tarjoaa paikkoja loppukilpailijoille

Huom! Palkinnoksi tarjottavien opiskelupaikkojen määrä eri yliopistoissa varmistetaan vuosittain syksyisin kunkin oppilaitoksen kanssa erikseen!

 1. Kilpailussa viiden parhaan joukkoon sijoittuneille myönnetään suora opiskelupaikka Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa suomenkielisessä kauppatieteen kandidaattiohjelmassa tai englanninkielisessä Economics-kandidaattiohjelmassa. Opiskelupaikkaa tulee hakea sinä vuonna, kun valmistuu ylioppilaaksi. Vuonna 2024 kilpailussa menestyneet voivat hakea opiskelemaan vuosina 2024–2026. Lisätietoja: Suunnittelija Jenni Hirvensalo, p. 040 353 8105, hakijapalvelut@aalto.fi
 2. Kaikille neljälletoista Talousguru-kilpailun loppukilpailuun valitulle kilpailijalle voidaan myöntää hakemuksesta Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan tutkinnonsuoritusoikeus taloustieteen kandiohjelmaan ilman valintakoetta. Opiskelupaikkaa voi hakea, jos hakija on valittu loppukilpailuun viimeisen kolmen vuoden aikana hakuvuosi mukaan lukien. Lisätietoja: Helsingin yliopiston hakijaneuvonta, hakijapalvelut@helsinki.fi
 3. Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden tutkinto-ohjelmassa on tarjolla yhteensä kaksi opiskelupaikkaa – yksi Joensuun ja toinen Kuopion kampuksella. Mikäli hakijoita on useampia, saa paikan hakeneista loppukilpailun pisteiden perusteella parhaiten menestynyt. Opiskelupaikkaa voi hakea vain, jos kirjoittaa ylioppilaaksi samana keväänä kun osallistuu Talousguru-kilpailuun. Lisätietoja: Silja Tuomala, p. 050 471 2974, silja.tuomala@uef.fi
 4. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun taloustieteen pääaineeseen saa paikan yksi Talousguru-kilpailun finalisteista. Mikäli hakijoita on useampia, saa paikan hakeneista loppukilpailun pisteiden perusteella parhaiten menestynyt. Opiskelupaikkaa voi hakea vain, jos kirjoittaa ylioppilaaksi samana keväänä kun osallistuu Talousguru-kilpailuun. Lisätietoja: Janna Inkeroinen, p. 040 805 5045, janna.v.a.inkeroinen@jyu.fi sekä Netta Lehtikangas, p. 040 646 3575, netta.p.lehtikangas@jyu.fi
 5. Svenska handelshögskolan Helsingissä tarjoaa opiskelupaikan enintään 10 finalistille, mikäli täyttää Hankenin kielitaitovaatimukset. Mikäli hakijoita on yli 10, saavat paikat loppukilpailun pisteiden perusteella parhaiten menestyneet. Opiskelupaikkaa voi hakea, jos hakija on valittu loppukilpailuun viimeisen viiden vuoden aikana hakuvuosi mukaan lukien. Lisätietoja: Hankenin hakijapalvelut, hakijapalvelut@hanken.fi.
 6. Tampereen yliopiston  johtamisen ja talouden tiedekunnasta kauppatieteiden tutkinto-ohjelmasta saa paikan kolme finalistia. Mikäli hakijoita on useampia, saavat paikat loppukilpailun pisteiden perusteella parhaiten menestyneet. Opiskelupaikkaa voi hakea sinä vuonna, jonka aikana kilpailussa menestynyt kirjoittaa ylioppilaaksi. Lisätietoja: Koulutusasiantuntija Kaisa Malinen, p. 050 5231 474, kaisa.malinen@tuni.fi
 7. Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta joko Turun tai Porin yksiköstä saavat paikan kaksi Talousguru-kilpailun finalistia. Mikäli hakijoita on useampia, saavat paikat loppukilpailun pisteiden perusteella parhaiten menestyneet. Opiskelupaikkaa voi hakea sinä vuonna, jonka aikana kilpailussa menestynyt kirjoittaa ylioppilaaksi. Opiskelupaikkaa voi hakea, jos hakija on valittu loppukilpailuun viimeisen kolmen vuoden aikana hakuvuosi mukaan lukien. Lisätietoja: opintopäällikkö Niina Simanainen, tseopintotoimisto@utu.fi.
  Turun kampus
  Porin kampus
 8. Vaasan yliopiston kauppatieteisiin saa paikan kolme Talousguru-kilpailun finalistia. Mikäli hakijoita on useampia, paikat saavat loppukilpailun pisteiden perusteella parhaiten menestyneet. Opiskelupaikkaa voi hakea sinä vuonna, jonka aikana kilpailussa menestynyt kirjoittaa ylioppilaaksi. Lisätietoja: Kauppatieteiden koulutusvastaava Miia-Leena Mikkilä, p. 029 449 8162 miia-leena.mikkila@uwasa.fi

Talousguru-kilpailun järjestäjät eivät osallistu yliopistojen opiskelijavalintaan. Lisätietoja saa opiskelupaikoista. Korkeakoulujen käytännöt vaihtelevat sisäänpääsyn osalta.