Talousguru-kilpailun historia juontaa juurensa 90-luvun laman jälkimaininkeihin. Pankkikriisi velkaannutti monet ja havahdutti talousosaamisen suureen merkitykseen. Talousguru-kilpailu sai alkunsa vuonna 1997 Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry:n ja Suomen Pankkiyhdistyksen yhteistyönä.

Aloite lukiolaisten talouskilpailun järjestämisestä tuli historian ja yhteiskuntaopin opettajilta: HYOL ry:n silloinen puheenjohtaja rehtori Pekka Luoma pyysi Pankkiyhdistystä järjestämään lukiolaisille kilpailun, jolla innostettaisiin lukiolaisia talousasioiden pariin. Aloite sai vastakaikua suomalaisia pankkeja edustavassa Pankkiyhdistyksessä, jossa oli aloitettu laman seurauksena monenlaisia projekteja paitsi pankkialan tunnetuksi tekemisessä, myös talousosaamisen lisäämisessä.

Talousguru-kilpailun tavoitteena on koko historiansa ajan ollut toimia opiskelijoiden innoittajana talousasioita
kohtaan ja täydentää lukioiden talousopetusta.

Yhteistyötä tehtiin opettajajärjestöjen, koulujen ja oppilaitosten kanssa monin tavoin – luotiin oppimateriaaleja ja tarjottiin erilaisia luentoja sekä kouluvierailuja aina peruskoulusta yliopistotasolle asti. Tavoitteena oli, että tulevat sukupolvet ymmärtäisivät raha-asioiden hoitamisen merkityksen vanhempiaan paremmin, osaisivat huolehtia omista talousasioistaan ja olla mukana rakentamassa yhteistä ja parempaa Suomea.

Ensimmäisen Talousguru-kilpailun järjestivät Pankkiyhdistys ja HYOL ry. Taloustoimittajien yhdistys ja Suomen Lukiolaisten liitto halusivat myös edistää talouslukutaitoa ja tulivat mukaan tukemaan kilpailua. Kilpailusta tuli vuosittain toistuva tapahtuma, johon kuuluu lukioissa järjestettävä alkukilpailu ja valtakunnallinen loppukilpailu. Loppukilpailuun on kuulunut alusta asti suullinen väittely, jossa finalistit puolustavat heille arvottuja talousaiheisia väitteitä toisiaan vastaan. Kilpailu saavutti suurta suosiota ja loppukilpailun näyttäviä väittelyitä televisioitiin jo kilpailun alkuvuosina.

Vuosien aikana Talousguru on saanut vahvan jalansijan. Osallistuvien lukioiden määrä on noussut
vähitellen noin 150 lukioon.

Kilpailu on perustamisensa jälkeen jäänyt väliin ainoastaan kahdesti: vuonna 2007 kilpailua ei järjestetty Pankkiyhdistyksen fuusioituessa muiden finanssialan etujärjestöjen kanssa Finanssialan Keskusliitoksi. Keväällä 2021 koronaviruspandemia pakotti jättämään kilpailun väliin.

Nykyisin kilpailun pääjärjestäjinä ovat Pankkiyhdistyksen perillinen Finanssiala ry, HYOL ry ja FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta. Kilpailun tukijoita ovat Nuorten yrittäjyys ja talous NYT, Kauppalehti, Taloustoimittajat ja Suomen Lukiolaisten liitto.

Talousguru-kilpailu on yhdistänyt koko historiansa ajan erilaisia toimijoita ympäri Suomen; opettajia, lukiolaisia, korkeakouluja ja yliopistoja, toimittajia, pankkeja ja vakuutusyhtiöitä. Myös Suomen Pankki oli useita vuosia järjestämässä kilpailua.