Vilket universitet skulle du välja?

Priserna vid Ekonomigurun är otroliga!

 • Rentav 8 studieplatser vid universitet
 • Penningpriser åt de tre bästa
 • Ett vandringspris i formen av en doktorshatt
 • Årligen varierande priser

De som framgångsrikt deltar i Ekonomiguru-tävlingen får möjligheten att ansöka om en studieplats vid en högskola, utan separat inträdesprov. Förutom studieplatserna tilldelas tävlingens vinnartrio penningpriser: 1 000 € för vinnaren, 500 € för tvåan och 250 € för trean.

Vinnarens gymnasium får en äkta doktorshatt – Ekonomiguru-hatten – som ett vandringspris. Namnet på det vinnande gymnasiet inristas i doktorshattens ställning.

Alla deltagare och de lärare som arrangerar Ekonomiguru-tävlingen får läsa Kauppalehti gratis 14.11.2022- 11.1.2023!  Läraren delar ut läsrätterna till deltagarna.

Tiotals universitetsplatser för finalisterna

Aalto-universitetet tilldelar en studieplats åt de fem bästa

Tävlingens fem bästa kommer direkt att tilldelas en studieplats vid Aalto-universitetets handelshögskola antingen vid det finska eller vid det engelska examenprogrammet, under det år de tar studentexamen. 

Mer information: Jenni Hirvensalo, tfn 040 353 8105, hakijapalvelut@aalto.fi

7 universitet erbjuder platser åt alla finalister

 1. Åt alla fjorton deltagare i Ekonomiguru-tävlingens final kan enligt ansökan beviljas studierätt till kandidatprogrammet för ekonomi vid Statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet utan urvalsprov. Studieplatserna kan ansökas om den sökande har valts ut till finalen under de senaste tre åren, inklusive under ansökningsåret. Mer information: Ansökningsservicen, hakijapalvelut@helsinki.fi
 2. 10 finalister har möjligheten att få studieplats vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors, förutsatt att de klarar provet i svenska. Om det finns över 10 ansökande är det de som har fått bästa poäng i finalen som får platserna. Mer information: Hankens Ansökningsservice, ansokan@hanken.fi.
 3. En av finalisterna vid Ekonomiguru-tävlingen kan få en studieplats vid Jyväskylä universitets handelshögskola med ekonomi som huvudämne. Om det finns flera ansökande är det den som har fått bästa poäng vid finalen som får platsen. Mer information: Janna Inkeroinen, tfn 040 805 5045, janna.v.a.inkeroinen@jyu.fi
 4. Tre finalister kan få en studieplats vid Tammerfors universitet vid studieprogrammet för ekonomi vid fakulteten för ledarskap och ekonomi. Om det finns flera ansökande är det de som har fått bästa poäng i finalen som får platserna. Mer information: Ella Karman, tfn 050 301 1497, ella.karman@tuni.fi
 5. Två Finansguru-finalister får en studieplats vid Åbo universitets handelshögskola, antingen vid enheten i Åbo eller enheten i Björneborg. Om det finns flera ansökande är det de som har fått bästa poäng i finalen som får platserna. Den som kommit till tävlingens final kan ansöka om studieplats under det år som studentexamen utförts. Mer information: Niina Simanainen, tseopintotoimisto@utu.fi
  Åbo campus
  Björneborg campus
 6. Vid Östra Finlands universitets studieprogram för ekonomi erbjuds två studieplatser – en vid Joensuu och en vid Kuopio campus. Om det finns flera ansökande är det de som har fått bästa poäng i finalen som får platserna. Den som kommit till tävlingens final kan ansöka om studieplats under det år som studentexamen utförts. Mer information: Silja Tuomala, tfn 050 471 2974, silja.tuomala@uef.fi
 7. Tre av Ekonomiguru-tävlingens finalister får plats vid Vasa universitet. Om det finns flera ansökande är det de som har fått bästa poäng i finalen som får platserna. Den som kommit till tävlingens final kan ansöka om studieplats under det år som studentexamen utförts. Mer information: Miia-Leena Mikkilä, tfn 029 449 8162 miia-leena.mikkila@uwasa.fi

Ekonomiguru-tävlingens arrangörer deltar inte vid universitetens urval av studenter. Tilläggsinformation kan fås från högskolorna. Högskolornas praxis angående invalen varierar.