Vad händer med Ekonomiguru-tävlingens pris-studieplatser nu när tävlingen har blivit uppskjuten igen?

Eftersom Ekonomigurutävlingen har blivit uppskjuten igen, har det kommit ändringar också till ansökan av pris-studieplatserna. Studieplatserna kan inte tas emot i den gemensamma ansökan 17.-31.3., eftersom tävlingen ordnas först efter den gemensamma ansökan. Ändringarna varierar mellan olika högskolor.

Uttagningstävlingen ordnas den 20. April och finalen den 20. Maj. Finalisterna avslöjas i början av Maj.

Åtta högskolor erbjuder studieplatser för de eleverna som har lyckats i Ekonomiguru-tävlingen. De flesta av högskolorna kommer att ordna en separat ansökan i Maj för finalisterna, vilket menar att man inte behöver ansöka studieplats till de här högskolorna i den gemensamma ansökan ifall man lyckas i Ekonomiguru-tävlingen, men för att börja studera på hösten 2021 i Helsingfors, Jyväskylä eller Östra Finlands universitet, måste eleverna ansöka studieplats i den gemensamma ansökan senast den 31. Mars. 

Aalto-universitetet:
Separat ansökan för Ekonomiguru-finalister 3.–17.5.2021.

Hanken Svenska handelshögskolan:
Separat ansökan för Ekonomiguru-finalister 27.4.–25.5.2021.

Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten:
Om man har blivit vald som finalist i Ekonomiguru-tävlingen, kan man utnyttja pris-studieplatsen inom tre år av des man blev vald som finalist. För att kunna börja studera på hösten 2021, måst man ansöka studieplats i den gemensamma ansökan senast den 31. Mars.

Östra-Finlands universitet:
För att kunna börja studera på hösten 2021, måst man ansöka studieplats i den gemensamma ansökan senast den 31. Mars. Årets 2021 Ekonomiguru-finalister kan ansöka studieplats också i den gemensamma ansökan för 2022.

Jyväskylä universitet:
För att kunna börja studera på hösten 2021, måst man ansöka studieplats i den gemensamma ansökan senast den 31. Mars. Årets 2021 Ekonomiguru-finalister kan ansöka studieplats också i den gemensamma ansökan för 2022.

Tammerfors universitet:
Separat ansökan för Ekonomiguru-finalister 3.–17.5.2021.

Åbo Akademi:
Separat ansökan för Ekonomiguru-finalister 3.–17.5.2021.

Vasa universitet:
Separat ansökan för Ekonomiguru-finalister i Maj.

Sammandrag:

  1. Om du tror att du kommer att vinna studieplats i Helsingfors, Jyväskylä eller Östra Finlands universitet på grund av Ekonomigurutävlingen, lämna in ansökan i den gemensamma ansökan senast den 31. Mars.
  2. Om du tror att du kommer att vinna studieplats i de övriga fem universitet (Aalto, Hanken, Tammerfors, Vasa eller Åbo) på grund av Ekonomigurutävlingen, beror inte början av studierna på hösten 2021 av den gemensamma ansökan. De här universiteten kommer att ordna en separat ansökan i Maj 2021. Noggrannare ansökningstider hittar du ovan.