Vilket universitet skulle du välja?

Priserna vid Ekonomigurun är otroliga!

 • Rentav 8 studieplatser vid universitet
 • Penningpriser åt de tre bästa
 • Ett vandringspris i formen av en doktorshatt
 • Årligen varierande priser
 • Gratis Kauppalehti-online för alla deltagare 13.11.2023–11.1.2024

De som framgångsrikt deltar i Ekonomiguru-tävlingen får möjligheten att ansöka om en studieplats vid en högskola, utan separat inträdesprov. Förutom studieplatserna tilldelas tävlingens vinnartrio penningpriser: 1 000 € för vinnaren, 500 € för tvåan och 250 € för trean.

Vinnarens gymnasium får en äkta doktorshatt – Ekonomiguru-hatten – som ett vandringspris. Namnet på det vinnande gymnasiet inristas i doktorshattens ställning.

Alla deltagare och de lärare som arrangerar Ekonomiguru-tävlingen får läsa Kauppalehti gratis 13.11.2023- 11.1.2024!  Läraren delar ut läsrätterna till deltagarna.

8 universitet erbjuder platser åt alla finalister

 1. Tävlingens fem bästa kommer direkt att tilldelas en studieplats vid Aalto-universitetets handelshögskola antingen vid det finska eller vid det engelska examenprogrammet, under det år de tar studentexamen. De som är framgångsrika i tävlingen 2023 kan ansöka om studieplats under åren 20232025. Mer information: Jenni Hirvensalo, tfn 040 353 8105, hakijapalvelut@aalto.fi
 2. Åt alla fjorton deltagare i Ekonomiguru-tävlingens final kan enligt ansökan beviljas studierätt till kandidatprogrammet för ekonomi vid Statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet utan urvalsprov. Studieplatserna kan ansökas om den sökande har valts ut till finalen under de senaste tre åren, inklusive under ansökningsåret. Mer information: Ansökningsservicen, hakijapalvelut@helsinki.fi
 3. En av finalisterna vid Ekonomiguru-tävlingen kan få en studieplats vid Jyväskylä universitets handelshögskola med ekonomi som huvudämne. Om det finns flera ansökande är det den som har fått bästa poäng vid finalen som får platsen. Studieplats kan ansökas endast om man blir student under samma vår man deltar i Ekonomiguru-tävlingen. Mer information: Janna Inkeroinen, tfn 040 805 5045, janna.v.a.inkeroinen@jyu.fi och Netta Lehtikangas, tfn 040 646 3575, netta.p.lehtikangas@jyu.fi
 4. 10 finalister har möjligheten att få studieplats vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors, förutsatt att de klarar provet i svenska. Om det finns över 10 ansökande är det de som har fått bästa poäng i finalen som får platserna.  Studieplatserna kan ansökas om den sökande har valts ut till finalen under de senaste fem åren, inklusive under ansökningsåret. Mer information: Hankens Ansökningsservice, ansokan@hanken.fi.
 5. Tre finalister kan få en studieplats vid Tammerfors universitet vid studieprogrammet för ekonomi vid fakulteten för ledarskap och ekonomi. Om det finns flera ansökande är det de som har fått bästa poäng i finalen som får platserna. Den som kommit till tävlingens final kan ansöka om studieplats under det år som studentexamen utförts. Mer information: Kaisa Malinen, tfn 050 5231 474, kaisa.malinen@tuni.fi
 6. Tre av Ekonomiguru-tävlingens finalister får plats vid Vasa universitet. Om det finns flera ansökande är det de som har fått bästa poäng i finalen som får platserna. Den som kommit till tävlingens final kan ansöka om studieplats under det år som studentexamen utförts. Mer information: Miia-Leena Mikkilä, tfn 029 449 8162 miia-leena.mikkila@uwasa.fi
 7. Två Finansguru-finalister får en studieplats vid Åbo universitets handelshögskola, antingen vid enheten i Åbo eller enheten i Björneborg. Om det finns flera ansökande är det de som har fått bästa poäng i finalen som får platserna. Studieplats kan ansökas endast om man blir student under samma vår man deltar i Ekonomiguru-tävlingen. Mer information: Niina Simanainen, tseopintotoimisto@utu.fi
  Åbo campus
  Björneborg campus
 8. Vid Östra Finlands universitets studieprogram för ekonomi erbjuds två studieplatser – en vid Joensuu och en vid Kuopio campus. Om det finns flera ansökande är det de som har fått bästa poäng i finalen som får platserna. Studieplats kan ansökas endast om man blir student under samma vår man deltar i Ekonomiguru-tävlingen. Mer information: Silja Tuomala, tfn 050 471 2974, silja.tuomala@uef.fi

Ekonomiguru-tävlingens arrangörer deltar inte vid universitetens urval av studenter. Tilläggsinformation kan fås från högskolorna. Högskolornas praxis angående invalen varierar.