• Kilpailun pääjärjestäjät ovat Finanssiala ry, FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry.
 • Kilpailu on tarkoitettu lukiolaisille vuosikurssista riippumatta. 
 • Kilpailukysymyksiin voi vastata suomeksi tai ruotsiksi.
 • Kilpailuun kuuluu valtakunnallinen alkukilpailu sekä loppukilpailu alkukilpailun perusteella valituille lukiolaisille. 
 • Alkukilpailu on järjestettävä koko maassa samaan aikaan. Yksittäinen koulu ei voi siirtää alkukilpailunsa ajankohtaa.
 • Jos kilpailua ei pidetä ilmoitettuna aikana tai kilpailusuorituksessa havaitaan vilppiä, suoritus hylätään.
 • Alkukilpailun järjestävä opettaja valitsee koulunsa parhaan kilpailuvastauksen, joka lähetetään kilpailutuomariston arvioitavaksi.
 • Talousguru-loppukilpailuun voi tulla valituksi vain kerran. 
 • Loppukilpailuun valitaan alkukilpailun perusteella 14 oppilasta. Heistä yhdeksän valitaan parhaiden pisteiden perusteella asuinpaikasta riippumatta ja viisi omien alueidensa parhaina.
 • Mikäli opiskelijalle on myönnetty ylioppilaskirjoituksia varten oikeus tavallista pidempään koeaikaan, on hänen vastaavin perustein mahdollista käyttää myös Talousguru-kilpailun alkukilpailuun puoli tuntia tavallista kauemmin. Alkukilpailun järjestävä opettaja vastaa siitä, että opiskelijalla on todistus oikeudesta pidennettyyn kilpailuaikaan.
 • Järjestäjät julkaisevat loppukilpailuun selvinneiden nimet ja koulut. Kilpailun julkisesta luonteesta ja median kiinnostuksesta johtuen loppukilpailuun ei voi osallistua anonyymina. Loppukilpailussa kilpailijoita kuvataan ja kuvia käytetään kilpailusta ja talousosaamisesta kertomiseen.
 • Kilpailun järjestäjällä on oikeus tehdä sääntöihin muutoksia.
 • Säännöt on päivitetty kesällä 2022 Finanssiala ry:n, FINEn ja HYOL ry:n kesken.