• Tävlingens huvudarrangörer är Finans Finland rf, FINE Försäkrings- och finansrådgivningen och Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf.
 • Alla gymnasieelever kan delta i tävlingen oberoende av årskurs. 
 • Det går att svara på frågorna på både finska och svenska.
 • I tävlingen ingår en riksomfattande första tävlingsomgång samt en final bland de gymnasieelever som går vidare från första omgången. 
 • Den första tävlingsomgången ordnas samtidigt i hela landet. En enskild skola kan inte skjuta upp tidpunkten för sin första tävlingsomgång.
 • Ifall tävlingen inte hålls vid angiven tidpunkt eller om fusk upptäcks i tävlingen avvisas prestationen.
 • Den lärare som ordnar den första tävlingsomgången väljer sitt gymnasiums bästa svar till bedömning av tävlingens jury.
 • Man kan endast en gång bli vald till finalen för Ekonomiguru-tävlingen. 
 • På basen av den första tävlingsomgången väljs 14 elever till finalen. Nio av dessa väljs, oberoende av bostadsort, utgående från poängresultaten och fem väljs som de bästa inom sina egna områden.
 • Om en student har beviljats ​rätten till en förlängd provtid vid studentexamen är det också möjligt att vid Finansguru-tävlingens första omgång använda en halvtimme mer tid än normalt. Den lärare som anordnar den första tävlingsomgången ansvarar för att eleven har ett intyg om rätt till förlängd provtid.
 • Arrangörerna publicerar namnet på de deltagare som tagit sig till final samt namnet på deras skolor. På grund av tävlingens offentliga karaktär och mediernas intresse kan man inte delta anonymt i finalen. I finalen kommer deltagarna i tävlingen att fotograferas och bilderna kan komma att användas vid reportage om tävlingen och om ekonomiskt kunnande.
 • Tävlingens arrangörer förbehåller sig rätten att göra ändringar i tävlingens regler.
 • Reglerna har uppdaterats under sommaren 2022 av Finans Finland rf, FINE och FLHS rf.