Ekonomiguru-tävlingens historia har sina rötter i recessionens efterdyningar under 90-talet. Bankkrisen ledde till skuldsättning och aktualiserade vikten av ekonomiskt kunnande. Ekonomiguru-tävlingen fick sin början år 1997 som ett samarbete mellan Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf och Bankföreningen i Finland.

Initiativet för att anordna en ekonomitävling vid gymnasier kom från lärare i historia och samhällskunskap: Den dåvarande ordföranden för FLHS rf, rektor Pekka Luoma, bad Bankföreningen att anordna en tävling ämnad för gymnasieelever, som skulle inspirera dem till att intressera sig för ekonomiska frågor. Förslaget fick genklang vid Bankföreningen som representerade finska banker och som till en följd av lågkonjunkturen hade lanserat olika projekt för att göra banksektorn känd och för att öka finansiell expertis.

Under hela sin historia har målet med tävlingen Ekonomigurun varit att inspirera studenter i ekonomiska frågor
och att komplettera gymnasiernas undervisning i ekonomi.

Man samarbetade med lärarorganisationer, skolor och läroanstalter på många sätt – läromedel skapades och man erbjöd föreläsningar och skolbesök, vid grundskolor, gymnasier och universitet. Målet var att de kommande generationerna bättre skulle förstå vikten av att förvalta sina pengar än sina föräldrar, att kunna ta hand om sina egna ekonomiska angelägenheter och vara med och bygga upp ett gemensamt och bättre Finland.

Den första Ekonomiguru-tävlingen anordnades av Bankföreningen och FLHS rf. Ekonomijournalisterna rf och Finlands Gymnasistförbund som också ville främja kunskaper i ekonomi och anslöt sig för att stöda tävlingen. Tävlingen blev ett årligen återkommande evenemang som omfattar en inledande tävling vid gymnasierna samt en riksomfattande final. Till finalen har ända sen början hört en muntlig debatt var finalisterna försvarar argument om ekonomiska påståenden som de tilldelats genom lottning. Tävlingen blev mycket populär och de spännande debatterna visades på TV redan under tävlingens första år.

Under årens lopp har Ekonomiguru-tävlingen fått ett starkt fotfäste. Antalet deltagande gymnasier har småningom ökat
till cirka 150 gymnasier.

Tävlingen har inhiberats endast två gånger efter sitt grundande: år 2007 då Bankföreningen sammanslogs med andra finansbranschens intressegrupper för att bilda Finansbranschens centralförbund. Våren 2021 var man tvungen att inhibera tävlingen på grund av coronaepidemin.

I dag är tävlingens huvudarrangörer Bankföreningen rfs efterträdare Finans Finland rf FLHS rf och FINE Försäkrings- och finansrådgivningen. Tävlingen stöds också av Ung företagsamhet och ekonomi NYT, Kauppalehti, Ekonomijournalisterna och Finlands gymnasistförbund.

Under hela sin historia har Ekonomiguru-tävlingen samlat olika aktörer från hela Finland; lärare, gymnasieelever, högskolor och universitet, journalister, banker och försäkringsbolag. Också Finlands Bank deltog flera år i arrangemanget av tävlingen.