Anmälan till tävlingen sker gymnasievis under en lärares ledning

En enskild elev kan inte anmäla sig till Ekonomiguru-tävlingen, utan anmälan görs av den lärare vid gymnasiet som ansvarar för tävlingen. Anmälan utgår den 20.12.2024.

Det är läraren som sköter de enskilda tävlarnas deltagande i Ekonomiguru-tävlingen och bidrar med information. Alla gymnasieelever kan delta i tävlingen oberoende av årskurs.

Den första tävlingsomgången sker vid gymnasierna i stil med studentskrivningarna. Tävlingen går av stapeln onsdagen den 8.1.2025 kl. 9–11. Läraren kontrollerar den första tävlingsomgångens prov och skickar sedan vidare skolans bästa svar. Bland de bästa svaren väljs en grupp på 14 deltagare till finalen. Finalen går av stapeln i Helsingfors. Tack vare tävlingen kan skolan få en riksomfattande publicitet!