Ansvariga personer

  • Jussi Karhunen, Finans Finland rf, jussi.karhunen(at)finanssiala.fi
  • Kirsi Ruhanen, Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf, kirsi.ruhanen(at)hyol.fi
  • Elina Antila, FINE Försäkrings- och finansrådgivningen, elina.antila(at)fine.fi

Arrangerande organisationer

Finans Finland rf
Finans Finland rf (FA) är en branschorganisation som representerar i Finland verksamma banker, försäkringsbolag, finansbolag, värdepappersmäklare, fondbolag och arbetsgivare inom finanssektorn . En del av medlemmarna sköter lagstadgade försäkringar som hör till socialskyddet. 

FA:s målsättning är att erbjuda sina medlemmar en god verksamhetsmiljö, fungerande finansmarknader och ett effektiv betaltjänstsystem. Därtill främjar föreningen skadeförebyggande verksamhet samt samhällelig trygghet och välstånd. FA har cirka 270 medlemsorganisationer med cirka 36 000 arbetstagare. Med Ekonomiguru-tävlingens hjälp vill FA främja finansiell kunskap i samarbete med olika andra organisationer.

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS
Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf. grundades 1948 som rådgivande och intressebevakande förening för att utveckla undervisningen i historia och samhällslära innehållsmässigt och pedagogiskt.  Förbundet har cirka 1200 medlemmar. 

Genom att delta i arrangemanget av Ekonomiguru-tävlingen vill FLHS stöda lärare som undervisar i ekonomikunskap och motivera studeranden som är intresserade av ämnet.  

FINE Försäkrings- och finansrådgivningen
FINE Försäkrings- och finansrådgivningen ger råd samt utreder och löser konsumenternas frågor och problemsituationer gällande finansärenden. Till den inom finanssektorn verkande organisationen hör den rådgivande Försäkrings- och finansrådgivningsnämnden, Försäkringsnämnden, Banknämnden och Investeringsnämnden. 

FINE vill öka konsumenternas kunskaper och färdigheter, speciellt i ekonomiska frågor och lyfta fram dem genom olika tävlingar och guider också i skolorna. 

Tävlingen stöds av

Kauppalehti
Kauppalehti är ett finskt finansiellt mediehus var du kan hitta de viktigaste aktuella finansnyheterna, börskurser och omfattande investeringstjänster.

Ung företagsamhet och ekonomi NYT
Ung företagsamhet och ekonomi NYT erbjuder tjänster som stöder arbetslivs-, ekonomi- och företagsamhetsfärdigheter för skolor, läroinrättningar och kommuner. Föreningen NYT grundades 1.6.2023, då Ung Företagsamhet rf och Ekonomi och ungdom TAT slog samman sina verksamheter.

Finansjournalisterna rf
Finansjournalisterna rf verkar som ett diskussionsforum för sina medlemmar vid journalistiska frågor och vid frågor gällande näringslivet.  Finansjournalisternas förening fungerar som en professionell länk mellan de finska finansjournalister som arbetar inom yrket. Föreningen främjar också yrkesutbildning och kommunikation, samt diskussioner om frågor inom näringslivet. Medlemskap i föreningen kan ansökas av personer som är heltidsanställda journalister som behandlar ekonomiska ärenden vid pressen, nyhetsbyråer, vid radion eller televisionen. 

Finlands Gymnasistförbund
Finlands Gymnasistförbund är en riksomfattande, politiskt och religiöst obunden intressebevaknings-, service och hobbyorganisation för gymnasieelever. Det år 1985 grundade förbundet har 50 000 medlemmar och är ett studerandeförbund som ägs och leds av gymnasisterna själv.