Hurudana frågor kan det finnas vid Ekonomiguru-tävlingen? Vi publicerar gamla tävlingsfrågor från första tävlingsomgången jämte modellsvar på denna sida! Ekonomiguruns första tävlingsomgång hålls på den från studentskrivningarna bekanta Abitti-platformen. Den första tävlingsomgången lämpar sig bra som kursprov vid skolornas kurser i ekonomikunskap.