Ekonomitävlingen för gymnasieelever, Ekonomiguru, skjuts upp till april på grund av corona-begränsningar. Den riksomfattande uttagningstävlingen ordnas i alla deltagande gymnasierna 20.4.2021 kl. 9-11. Anmälningen till tävlingen är öppen och slutas 31.3.2021.

Tävlingen ska uppskjutas på grund av att gymnasier på många ortar har övergått till distansundervisning. Uttagningstävlingen kan inte ordnas på distans, för att den jämförs med högskolornas inträdesprov, eftersom pristagarna kan bli erbjudna en direkt studieplats i högskola. 

  • Uttagningstävlingen ordnas i gymnasierna 20.4.2021 kl. 9-11
  • Beslutet om tävlingen ska ordnas görs lokalt i varje gymnasium av de lokala myndigheterna tillsammans med gymnasiernas ledning.
  • Uttagningstävlingen ordnas efter den gemensamma ansökan. Det leder till att finalisterna inte hinner få veta om de har blivit erbjudna en direkt studieplats i högskolan, och om man vill ta emot studieplatsen, förutsätter det, att man har ansökt studieplatsen i den gemensamma ansökan. Tävlingens organisatörer håller på at ta reda på om de högskolorna som erbjuder studieplats till Ekonomiguru finalister, kan ordna en separat ansökan för finalisterna så att de kan börja studera i högskolan i höstas. En del av högskolorna har bekräftat att separat ansökan är möjlig.
  • Vanligtvis är det möjligt att ta emot en studieplats man har vunnit i Ekonomiguru tävlingen bara den åren man har skrivit studentexamen, men i år kan dock undantag göras. Det här kommer att bekräftas separat med alla högskolor.
  • Finalen hålls i Helsingfors 20.5.2021. I finalen i Helsingforsden tävlar de bästa ekonomivetarna från gymnasierna i Finland om titeln årets Ekonomiguru. 

De tre bästa i finalen belönas med en prissumma (1 000 euro, 500 euro och 250 euro). Det gymnasium som segraren kommer ifrån får dessutom överta det eftertraktade vandringspriset, en äkta doktorshatt, för ett år. De bästa belönas också med ekonomitidskrifter. Den bästa i varje skola får ett diplom.

Mer information och anmälningen på svenska om tävlingen Ekonomiguru finns på FLHS rf:s webbplatsAnmälningstiden slutas den 31 mars.

Kontakt:

​​Kirsi Ruhanen, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry, kirsi.ruhanen(at)hyol.fi
Jussi Karhunen, Finanssiala ry, jussi.karhunen(at)finanssiala.fi
Elina Antila, FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, elina.antila(at)fine.fi