VAD ÄR EKONOMIGURUN?

Ekonomigurun är gymnasieelevernas tävling i ekonomikunskap som har ordnats sedan 1997. Tävlingens huvudarrangörer är Finans Finland rf, FINE Försäkrings- och finansrådgivningen och Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf. Tävlingens syfte är att höja allmänhetens intresse för ekonomiska frågor genom den publicitet som gymnasieeleverna och tävlingen får. Tävlingen, som har studieplatser vid flera finska universitet som pris, lockar hundratals gymnasieskolor varje år.

Tävlingen består av två delar: Den första tävlingsomgången är en skriftlig tentamen som hålls samma tidpunkt vid alla gymnasier runt om i Finland, precis som vid studentskrivningarna. Om läraren så önskar kan den första tävlingsomgången också fungera som ett kursprov i ekonomikunskap. För att framgångsrikt kunna klara sig vid den första tävlingsomgången del räcker det med kunskaper från en gymnasiekurs i ekonomikunskap och att man aktivt följt med ekonomiska och ekonomipolitiska företeelser.

Den första tävlingsomgången ordnas vanligen i början av året – år 2024 är datumet den 10.1. (kl. 9–11). Anmälan till tävlingen sker via gymnasiet. Läraren ansvarar för gymnasiets anmälan och organiserar provet vid skolan. Provet måste utföras under övervakning. Lärarna granskar den första tävlingsomgångens prov och skickar sitt gymnasiums bästa svar för bedömning till tävlingens jury senast den 24.1.2024. Av dessa svar väljer juryn 14 deltagare till finalen – år 2024 är datumet den 29.2. Tävlingens organisation betalar finalisternas rese- och inkvarteringskostnader.

Alla gymnasieelever kan delta i tävlingen oberoende av årskurs.

Finalen bedömer både muntliga och skriftliga färdigheter – debatterna är finalens höjdpunkt!

Finalen har med avseende gjorts mycket krävande. Den består av ett skriftligt prov och en muntlig del som utgör kulmen av finalen. Vid bedömningen utgör den skriftliga delen 75 procent och den muntliga delen 25 procent av provets tyngdpunkt.

Det muntliga provet utgörs av en spännande pardebatt med ekonomiskt tema var finalisterna tävlar mot varandra i både ekonomikunskap och argumentationskonst. Deltagarna i finalen tilldelas ett ekonomiskt påstående som de ska försvara oberoende av sina egna åsikter. På detta sätt bedömer man deltagarnas förmåga att tänka mångsidigt. En av finalisterna kan exempelvis få i uppgift att försvara påståendet Nu är det ett bra tillfälle att investera i aktier, medan den andra kan få ett helt motsatt påstående – Nu är det inte ett bra tillfälle att investera i aktier.

Hur ser det ut i finalen?

Pardebatterna tar 5 minuter i anspråk och man får cirka en halv timme på sig att förbereda sig för debatten, dock helt utan hjälpmedel. Båda parterna håller först ett anförande på en minut varefter den resterande tiden består av en fri debatt. Debatterna har hållits framför publik och vissa år har de även streamats till offentligheten.

Vem väljer vinnaren och vem utarbetar uppgifterna?

Uppgifterna för både den första tävlingsomgången och finalen utarbetas av en jury av tävlingsarrangörer, vars sammansättning varierar från år till år. Med i juryn finns ekonomer, finansbranschens experter och lärare i historia och samhällskunskap.

Samma jury kommer också att fungera som finalens domare och utse vinnaren. Tävlingens bästa deltagare meddelas i samband med prisutdelningen. Alla deltagares framgång i finalen kommer inte att meddelas. Denna information kan dock användas i samband med högskolornas urval av studeranden. Alla deltagare i finalen får ett diplom om att de har deltagit.

Tävlingssvar eller deras utvärdering returneras inte till deltagare i den första eller sista tävlingsomgången. Gamla tävlingsfrågor och modellsvar finns här.

Hur väljs finalisterna?

Finalisterna kommer att väljas ut av en panel av erfarna lärare i historie- och samhällskunskap. Panelens sammansättning varierar från år till år.

Till finalen väljs nio deltagare som fått mest poäng i den första tävlingsomgången, oberoende bostadsort. Därtill får också den bästa eleven från Södra Finland, Västra Finland, Östra Finland, Sydvästra Finland och Norra Finland en plats i finalen. Regionindelningen baserar sig på regionförvaltningsverkens behörighetsområden, dock så att Norra Finland omfattas av Uleåborg och Lapplands regionförvaltningsområden. De olika regionernas bästa deltagare kommer att väljas ut efter att de nio bästa studenterna, oavsett bostadsort, har valts ut.